Littera logos

Hry

Rozhodli jsme se rozšířit naši nabídku materiálů o další kategorii – hry. Na této stránce naleznete různé hry, které je možné využít při výuce. Každá hra je didakticky zpracovaná, materiál obsahuje kromě komentáře a pravidel hry také všechny potřebné rekvizity.

Přejeme Vám i studentům příjemnou zábavu!

Kategorie her

Hry na procvičení slovní zásoby

Hry na procvičení gramatiky

Hry a aktivity na procvičení ústního projevu (rozvoj komunikativní kompetence žáků)

Materiály a hry na vybarvování (pro mladší žáky)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.