Prohlášení o přístupnosti

Stránky didaktického portálu Didactics CZ se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

Publikované soubory

Vzhledem k povaze didaktického portálu Didactics CZ nesměřují všechny odkazy pouze na webové stránky, ale také na obecné soubory - publikované dokumenty a jejich přílohy v různých formátech.

Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:

Za obsah a přístupnost odkazovaných dokumentů jsou zodpovědné jednotlivé publikující instituce. Apelujeme na tyto instituce, aby zveřejňované soubory odpovídaly zásadám pro přístupnost dokumentů.

Zobrazovaný obsah externích informačních systémů

U zobrazovaných dat z jiných informačních systémů může dojít k tomu, že část obsahu, získaná z těchto externích zdrojů, není plně přístupná. Jednáme s poskytovateli dat o možnostech řešení.

Struktura portálu

Struktura didaktického portálu Didactics CZ je znázorněna v mapě stránek. Odkaz na mapu stránek je v patičce každé stránky.

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu 8192/512 a více).

Podporované webové prohlížeče

Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem. Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý. Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejmena staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

Testované prohlížeče

Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace probíhá na následujících verzích prohlížečů:

  • MS Internet Explorer – 9 a pozdější
  • Mozilla Firefox – 4 a pozdější
  • Google Chrome – 5 a pozdější
  • Opera – 10.5 a pozdější
  • Safari – 5 a pozdější

Kontakt

Stále pracujeme na tom, aby byl didaktický portál Didactics CZ bez problémů přístupný všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět na e-mailu [email protected]