Littera logos

Čtení

Řečová činnost: Čtení

Učební materiály podle jazykové úrovně

A1

Žák

 • rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Dostupné materiály

Pohádky
 1. Máša a medvěd
 2. Pohádka „O řepě“
Rodina
 1. Rodina – doplňovačka

A2

Žák

 • umí číst krátké jednoduché texty;
 • umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech;
 • rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Dostupné materiály

Nákupy
 1. Reklamní leták
 2. GUM
 3. Obchod „Čaj a káva“ na Mjasnické
Pohádky
 1. Máša a medvěd
Komunikace
 1. Mobilní telefon
Příroda
 1. Bajkal
Rodina
 1. Moje velká rodina
Reálie
 1. Začátek školního roku – prvního září

B1

Žák

 • rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci;
 • rozumí popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.

Dostupné materiály

Pohádky
 1. Pohádky o žabáku podivínovi
Výtvarné umění
 1. Výtvarné umění – Ilja Jefimovič Repin
Sport
 1. Talismany olympiády v Soči 2014
Reálie
 1. Pití čaje
 2. Samovar – historie samovaru
 3. Zázračná ikona
 4. Ikona Kazaňské Bohorodičky
 5. Jak se vaří a pije čaj po rusku
 6. Školní uniforma
 7. Moskevské metro
Zájmy
 1. Partnerský diktát
Bydlení
 1. Můj dům – to jsem já

B2

Žák

 • rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska;
 • rozumí textům současné prózy.

Dostupné materiály

Historie a reálie
 1. Odkazy cara Petra Velikého
 2. Stalinské výškové budovy

Charakteristika dovedností žáků podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) převzata z publikace: Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme (dostupný z webových stránek Portálu jazyků).Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.