Littera logos

Pohádky o žabáku podivínovi

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na práci s textem. Obsahuje čtyři krátké pohádky, jejichž autorem je Gennadij Cyferov. Kromě úkolů vztahujících se k celému materiálu, jsou zařazeny také úkoly k jednotlivým pohádkám. Materiál je zaměřen na rozvoj řečové dovednosti čtení s porozuměním, má však také komunikativní aspekt.

Soubory

Pracovní list pro žáka (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.