Littera logos

Partnerský diktát

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je vytvořen jako cvičení na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení a produktivní řečové dovednosti psaní. Na úrovni kompetencí dle RVP rozvíjí sociální kompetenci žáků, jejich schopnost spolupracovat. Zadání na rozvoj komunikativní kompetence v písemném projevu (napsat dopis) může být využito jako příprava k maturitní zkoušce.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.