Littera logos

Samovar – historie samovaru

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál zpracovává zeměvědné reálie, konkrétně jde o samovar. Je zaměřen na formování sociokulturní kompetence. Materiál slouží také k rozvoji receptivní řečové dovednosti čtení a produktivní řečové dovednosti ústní projev. Obsahuje video vztahující se k dané problematice (reprodukce obrazů ruských umělců a fotografie), díky čemuž je možné pracovat s touto reálií v zeměvědném kontextu. Materiál je věnován otázce historie samovaru a je prvním ze série materiálů, které budou věnovány této reálii.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.