Littera logos

Mobilní telefon

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Obsahuje text v rozsahu cca 350 slov, který se týká mobilních telefonů. Motivační funkci plní předtextová cvičení, porozumění přečtenému textu pak zjišťují potextová cvičení. Rozvíjena je zejména jazyková kompetence, částečně však dochází také k rozvoji řečové a komunikativní kompetence.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.