Littera logos

Můj dům – to jsem já (Мой дом – это я)

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Tematicky se dotýká problematiky bydlení. Obsahuje adaptovaný text z ruského vydání populárně naučného časopisu Psychologie. Rozvíjena je jazyková, řečová i komunikativní kompetence, tváří se čtenářská i fonetická gramotnost.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.