Littera logos

Talismany olympiády v Soči 2014

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj čtení s porozuměním, procvičování práce s textem a doplňkové také na porozumění slyšenému textu. Je sestaven ze základního textu a několika cvičení, která jsou orientována na téma olympiáda v Soči.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učiteleZpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.