Littera logos

GUM – Glavnyj universalnyj magazin

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na seznámení žáků s obchodním centrem „GUM“, které se nachází na Rudém náměstí v Moskvě. Obsahuje krátké představení tohoto objektu, fotografie a úkoly zaměřené na rozvoj čtení s porozuměním. Materiál slouží také k rozvoji funkční gramotnost žáků v oblasti práce s internetovými zdroji.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.