Littera logos

Nákupy – reklamní leták

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na práci se specifickou formou autentického textu – reklamním letákem. Dotýká se problematiky nákupů, potravin, vaření, jídla.

Soubory

Nákupy_Letáky (autentický text – reklamní letáky, adaptováno, formát PDF)

Nakupy_metodika (metodický list pro učitele, klíč ke cvičením, formát DOCX) doplňkově formát PDF

Nakupy_Praclist (pracovní list pro žáky, formát DOCX) doplňkově formát PDF

Nakupy_Zdroje (přehled odkazů a zdrojů použitých při zpracování materiálu, formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.