Littera logos

Bajkal

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním. Je sestaven ze základního textu a několika cvičení, která jsou orientována na téma Bajkal. Žáci se seznámí se základními informacemi o Bajkalu.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.