Littera logos

Obchod „Čaj a káva“ na Mjasnické

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál se vztahuje k tématu obchody a nákupy, tematicky je spojen s materiálem GUM. Oba tyto obchody patří zcela jistě k těm nejzajímavějším v Moskvě, což umožňuje vytvořit z těchto materiálů tematický blok. Materiál je zaměřen na rozvoj jak receptivní řečové dovednosti – čtení s porozuměním, tak i produktivní řečové dovednosti – ústního projevu. Kromě textu na čtení obsahuje také vzory dialogů, otázky a úkoly, které jsou určeny k rozvoji komunikativní kompetence žáků.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.