Littera logos

Pohádka „O řepě“

Zařazení materiálu podle SERRJ

A1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti – čtení. Materiál obsahuje také prvky audiovizuální metody, která byla použita při jeho zpracování. Díky tomu mohou žáci slyšet řeč rodilých mluvčích ruského jazyka. Materiál je zpracován ve formě přípravy pro interaktivní tabuli SMART.

Soubory

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Příprava pro interaktivní tabuli SMART (formát NOTEBOOK)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.