Littera logos

Poslech

Řečová činnost: Poslech

Učební materiály podle jazykové úrovně

A1

Žák

 • rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se jeho osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Dostupné materiály

Reálie
 1. Samovar – Pych-pych samovar (práce s písní)
Škola
 1. Píseň prvňáčka
 2. Čaroděj – nedouk (práce s písní)
 3. Co se učí ve škole
Zvířata
 1. Proč se mi líbí slon (práce s písní)
Rodina
 1. Písnička o tatínkovi

A2

Žák

 • rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání);
 • dokáže pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

Dostupné materiály

Komunikace
 1. Telefon (Korněj Čukovskij)
Mezilidské vztahy
 1. Vse mogut koroli (práce s písní)
 2. Ivan Ivanyč Samovar
Geografie a reálie
 1. Rusko
 2. Moskva
 3. Petrohrad

B1

Žák

 • rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd;
 • rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Dostupné materiály

Nákupy
 1. V obchodě s hračkami
 2. Výběr dárku
Kultura
 1. V kině
 2. Hudba
Mezilidské vztahy
 1. Vinovata li ja (práce s písní)
 2. Seznámení v kavárně
Reálie
 1. Alexandra – píseň z filmu „Moskva slzám nevěří“
 2. Rudé náměstí
 3. Máša a medvěd – Máša vypráví pohádky

B2

Žák

 • rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná;
 • rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat;
 • rozumí většině filmů ve spisovném jazyce.

Dostupné materiály

Orientace v terénu
 1. Na nádraží

Charakteristika dovedností žáků podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) převzata z publikace: Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme (dostupný z webových stránek Portálu jazyků).

Procvičování výslovnosti (poslechová cvičení)

V této části naleznete ke stažení celou řadu říkanek, jazykolamů, básniček a jiných materiálů určených zejména k procvičování správné výslovnosti. K dispozici je vždy text a odpovídající nahrávka namluvená rodilou mluvčí. Materiály se hodí pro žáky všechn úrovní, záleží tedy jen na vás, kdy a jak je použijete.

Poslechová cvičení

Teoretické materiály týkající se poslechu

Audiovizuální metoda

Zpracovaná přednáška Mgr. E. Vasilyevy, CSc. z Pedagogických dnů v březnu 2011 v Hradci Králové. Materiál byl připraven a prezentován společně se studentem 4. ročníku, Zdeňkem Čapkem. V materiálu je zpracována například problematika práce s virtuálními exkurzemi, naleznete v něm také možné způsoby práce s kreslenými filmy. Některé části je možné využít jako rozšířující materiály při práci s učebnicí ruského jazyka Радуга по-новому.Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.