Littera logos

Seznámení v kavárně

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj poslechu a živé hovorové dialogické řeči. Je formována jazyková, řečová i komunikativní kompetence – ta jak v oblasti poslechu, tak i ústního projevu. Materiál pracuje s modulem o délce jedna minuta (scéna z filmu „Настоящая любовь“ z roku 2012). Materiál spadá k tématu seznámení, v závěrečné části se dotýká problematiky seznamování se na internetu.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Záznam (34:55 – 35:55)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.