Littera logos

Moskva

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Audiovizuální materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu a doplňkově také čtení s porozuměním. Základem je krátký videoklip na serveru YouTube, na který navazuje několik otázek. Materiál rozvíjí jazykovou a řečovou kompetenci žáků, je také zaměřen na rozvoj funkční gramotnosti a schopnosti vyhledávat na internetu potřebné informace.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

ZáznamZpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.