Littera logos

Máša a medvěd – Máša vypráví pohádky

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je vytvořen jako soubor cvičení k videomateriálu «Маша и медведь» а může být použit k tématům – ruské a české pohádky, volný čas, koníčky, přátelé, na návštěvě. V tomto materiálu jsou postupně procvičovány všechny řečové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení) i jazykové prostředky (slovní zásoba, výslovnost, gramatika). Pomocí materiálu je procvičován také pravopis. Žáci si vyzkouší práci se slovníkem.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

ZáznamZpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.