Littera logos

Petrohrad

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu a také na seznámení s Petrohradem, druhým hlavním městem Ruské federace. Základem materiálů je krátký animované video ze série Мульти Россия, v němž se žáci seznámí s některými zajímavými fakty o tomto městě.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

ZáznamZpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.