Littera logos

Rusko

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Audiovizuální materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu. Základem je krátký videoklip na serveru YouTube, na který navazuje několik otázek prověřujících porozumění žáků. Materiál obsahuje úkoly rozvíjející komunikativní kompetenci žáků v písemném i ústním projevu.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

ZáznamZpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.