Littera logos

Rudé náměstí

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu a také na formování komunikativní a sociokulturní kompetence žáků. Při práci je také utvářena fonetická gramotnost žáků. Tematicky se materiál dotýká srdce Moskvy i celé Ruské federace – Rudého náměstí.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.