Littera logos

Ivan Ivanyč samovar – práce s uměleckým textem

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence. Hlavním prvkem materiálu je text D. Charmse „Ivan Ivanyč Samovar“. Materiál je určen k rozvoji receptivní řečové dovednosti poslechu, jeho výrazným rysem je také zřetel k utváření fonetické gramotnosti žáků. Lze jej zařadit jako součást série materiálů, tematicky se vztahujících k samovaru. Je možné jej však také využít jako opakování tématu rodina a rodinní příslušníci.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Záznam 1

Záznam 2Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.