Littera logos

Telefon (Korněj Čukovskij)

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na poslech s porozuměním. Pracuje se s básní Korněje Čukovského, autora dětských textů. Materiál obsahuje zadání na rozvoj receptivní řečové dovednosti čtení s porozuměním. Text je také velmi vhodný pro procvičování zvukové stránky jazyka.

Soubory

Nahrávka textu (formát MP3)

Pracovní list pro žáka (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.