Littera logos

Sport

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti ústního projevu. Vztahuje se k tématu sport. Je složen z tematického slovníku a několika cvičení na rozvoj ústního projevu. Materiál lze využít při formování jazykové, řečové i komunikativní kompetence. Jeho hlavním úkolem je rozšiřování slovní zásoby.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)

Tématický slovník 1 (formát DOCX)

Tématický slovník 2 (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.