Littera logos

O sobě

Zařazení materiálu podle SERRJ

A1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti – ústního projevu. Pozornost je věnována jak práci s dialogickým, tak i monologickým textem. Tematicky se materiál dotýká osoby žáka a jeho rodiny. Rozvíjena je jazyková, řečová a zejména komunikativní kompetence.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.