Littera logos

Oficiální dopis

Zařazení materiálu podle SERRJ

B1

Anotace materiálu

Materiál obsahuje základní informace a pravidla pro psaní soukromého oficiálního dopisu. Jeho součástí jsou také ukázky psaní některých částí dopisu. Materiál slouží k seznámení žáků s tímto žánrem písemného projevu. Je rozvíjena řečová a komunikativní kompetence v písemném projevu.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.