Littera logos

Písemný projev

Řečová činnost: Písemný projev

Učební materiály podle jazykové úrovně

A1

Žák

 • umí napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené;
 • umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Dostupné materiály

Práce s azbukou
 1. Azbuka – písanka
 2. Azbuka – procvičování
 3. Azbuka – procvičování 2
 4. Azbuka – hry
 5. Azbuka – opakování, procvičování
Komunikace
 1. Pošta
 2. Telefonování a SMS zprávy

A2

Žák

 • umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb;
 • umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Dostupné materiály

Cestování
 1. Cestujeme do Ruska
Nákupy
 1. Nakupování – obchodní centrum nebo tržnice?
Kuchyně
 1. Azbuka – osmisměrka (kuchyně)

B1

Žák

 • umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která jej osobně zajímají;
 • umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Dostupné materiály

Korespondence
 1. Osobní dopis
 2. Email
 3. Oficiální dopis
 4. Korespondence

B2

Žák

 • umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy;
 • uím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor;
 • v dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Charakteristika dovedností žáků podle jednotlivých úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) převzata z publikace: Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v cizích jazycích hodnotíme (dostupný z webových stránek Portálu jazyků).Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.