Littera logos

Rodinní příslušníci

Zařazení materiálu podle SERRJ

A1

Anotace materiálu

Ve vyučovací hodině se žáci seznámí se slovy označujícími členy rodiny. Kromě toho materiál obsahuje seznámení s reálií – pití čaje. Také jsou obsaženy zdvořilostní fráze pro vyjádření poděkování a uctivé prosby. Formování jazykové kompetence probíhá při využití audio- a videomateriálu.

Soubory

Rodinni_prislusnici_metodika (metodické pokyny a postupy pro učitele, formát DOCX) doplňkově formát PDF

Rodinni_prislusnici_UCITEL (pracovní list – verze pro učitele, formát DOCX) doplňkově formát PDF

Rodinni_prislusnici_ZAK (pracovní list – verze pro žáky, formát DOCX) doplňkově formát PDFZpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.