Littera logos

Profese

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Vyučovací hodina na téma „Profese“ je zpracována s ohledem na rozvoj jazykových prostředků (fonetika, gramatika, lexika) a také řečových všech čtyř řečových dovedností.

Soubory

Nahrávka písně (Marš montažnikov, formát MP3)

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (scénář vyučovací hodiny, formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.