Littera logos

Etiketa – zdvořilostní fráze

Zařazení materiálu podle SERRJ

A1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence v ústním projevu. Je určen začátečníkům na SŠ. Tematicky je věnován zdvořilostním obratům, používaným při vyjádření následujících intencí: představení (seznámení), oslovení, pozvání, poděkování, prosba.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.