Littera logos

Bydlení

Zařazení materiálu podle SERRJ

A2

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti ústního projevu. Vztahuje se k tématu bydlení. Cílem materiálu je rozvoj jazykové, řečové i komunikativní kompetence v ústním projevu. Materiál je zpracován tak, aby si žáci osvojili/zopakovali slovní zásobu vztahující se k danému tématu.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.