Littera logos

Blahopřání

Zařazení materiálu podle SERRJ

A1

Anotace materiálu

Materiál je zaměřen na rozvoj produktivní řečové dovednosti – ústního projevu. Obsahuje cvičení na rozvoj jazykové, řečové i komunikativní komunikaci. Žáci se seznámí s vazbami поздравлять кого с чем, желать кому чего (případně si je zopakují), naučí se ústně vyjadřovat přání a gratulace.

Soubory

Pracovní list pro žáky (formát DOCX)

Metodický list pro učitele (formát DOCX)Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.