Littera logos

Odkazy

Na této stránce naleznete přehled zajímavých a užitečných odkazů, které můžete využít při studiu či výuce ruského jazyka. Uvedené odkazy budou tříděny dle kategorií a pro větší pohodlí a přehlednost také v budoucnu doplněny krátkou anotací.

Webové stránky Fondu „Русский мир“

http://www.russkiymir.ru – hlavní stránka fondu

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/grants/regulation.html – Informace o grantech, pravidla grantových žádostí, termíny pro podávání žádostí

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/rucenter/presentation.html – Ruská centra ve světě, informace o ruských centrech

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/programs2/ – Vzdělávací, podpůrné a finanční programy fondu, informace o jednotlivých programů a nabídka možností spolupráce v rámci jednotlivých programů

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/education/ – Sekce Vzdělávání, nabídka online kurzů a materiálů, video, audio, knihovna fondu

Elektronické slovníky a portály

http://www.speak-russian.cie.ru/time_new/ – „Время говорить по-русски“ (онлайн курсы русского языка)

http://slovari.yandex.ru – slovníky, encyklopedie, překladač

http://slovnik.seznam.cz – Seznam slovník (obsahuje také zvukové ukázky výslovnosti)

http://gramota.ru – Справочно-информационный Интернет-портал „Русский язык“

http://multitran.ru – Электронный словарь Мультитран

http://slovari.299.ru – Odkazy na různé slovníky (např. Большой Энциклопедический словарь, Толковый словарь В. И. Даля, Толковый словарь С. И. Ожегова)

http://rusword.org – Online tematické křížovky

http://www.sokr.ru – Slovník zkratek

Instituce

http://www.pushkin.edu.ru – Státní institut ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě

http://www.msu.ru – Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova

http://www.rsvk.cz – Ruské středisko vědy a kultury v Praze

Noviny, časopisy

http://kommersant.ru/ogoniok – Огонёк

http://www.mk.ru/ – Московский Комсомолец

Televize, rádio

http://www.1tv.ru/ – Первый канал

http://www.vesti.ru/ – Вести

http://www.corbina.tv/ – Интернет-телевидение онлайн

http://ntv.ru – televizní stanice, videa, aktuální zprávy

http://audio.rambler.ru/radios – Рамблер аудио (odkazy na online vysílání velkého množství ruských radiostanic)

Vyhledávače

http://yandex.ru

http://rambler.ru

http://mail.ru

Internetové zdroje

http://lib.ru – Библиотека Максима Мошкова

Fonetika – práce se zvukovou stránkou jazyka

http://rfl-dialogues.rpod.ru/ – Русский язык. Диалоги (для уровня A1)

http://www.philol.msu.ru/~fonetica/index.htm – Русская фонетика. Интерактивный учебник

http://is.muni.cz/do/ped/kat/KRus/fonetika/index.html – Практические упражнения по фонетике русского языкаZpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250
Licence Creative Commons
Materiály projektu Littera v ruském jazyce, jejichž autorem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, podléhají mezinárodní licenci Creative Commons 4.0.