Jan Amos Komenský

1592 – 1670

Jan Amos Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Jeho hlavním dílem je Didactica magna (Velká didaktika), v níž shrnul své pedagogické názory formou traktátu. Na svoji dobu došel k poznatkům, které by bylo možno označit za revoluční. Jeho věhlas započal již za jeho života, ale teprve mnohem později byla část jeho myšlenek doceněna a realizována. Jeho díla vyšla v mnoha překladech a ovlivnila evropské myšlení.

Citáty

Není dobré zoufat si nad pokrokem.

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

Havraní křik “zí - tra, zí - tra” je zaručený pohřeb každého podniku.

Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. („Omnia sponte fluant, absint violencia rebus.“)

Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.

Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.

Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.

Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné.

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.

Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.

Každému člověku je jeho věk školou.

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.